blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklarda okuldan korkma,okula gitmek istememe davranışının nasıl önüne geçilebilir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:07

aydanerdogan's gravatar image

aydanerdogan
1963411


Bu durumda anne babalar öncelikle çocukla konuşarak okuldan kaçınma nedenini birlikte tesbit etmelidirler.Yani çocuğun kaygısının ne olduğunu öğrenmeliler.Bazen çocuklar okula niçin gitmek istemediklerini rahat bir şekilde söyleyebilirler.Örneğin arkadaşlarından birinin onunla dalga geçmesi gibi nedenler olabilir.Anne baba, eğer çocuk bu sorunu ifade edebiliyorsa,sorunla ilgili konuşarak yine birlikte çözüm üretmeye çalışmalılar.Fakat bazı durumlar da çocuk da okula gitmeme nedenini tam olarak bilemez ya da ifade edemez.Anne baba bu durumda çocuğa sert davranmamalı,azarlamamalı,okula gitmeme nedenini öğrenmek için baskı yapmamalıdır.Eğer böyle olursa anne babanın öfkesi çocuğun daha şaşkın,daha kaygılı ve sıkıntılı bir duruma düşmesine ve problemin daha da büyümesine neden olur. Anne babanın sabırlı olması, çocuğun gözyaşları ile alay etmemesi ve sinirlenmemesi, çocuğun öğretmeninden ve okulun rehberlik servisinden yardım alması yararlı olabilir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:10

aydanerdogan's gravatar image

aydanerdogan
1963411

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×9
×2

Asked: 12.01 '2011 saat 11:07

Görüldü : 1,996 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:10