blog kaydol giriş hakkında sss

ÇOCUĞUN OKULDAKİ DAVRANIŞLARI NASIL OLMALIDIR

soruldu 12.01 '2011 saat 11:06

inci's gravatar image

inci
1965712

düzenledi 12.01 '2011 saat 11:26


Arkadaşı ile konuşmaya başlarken göz kontağı kurmalıdır. Tüm çocuklar diğer arkadaşlarına sevgi ile yaklaşmalıdır . Arkadaşları ve öğretmeni ile konuşurken saygı seviyesini aşmamalıdır. Herhangi bir arkadaşının yanlışını yüzüne vurmamalıdır.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:11

inci's gravatar image

inci
1965712

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:06

Görüldü : 2,139 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:26