blog kaydol giriş hakkında sss

Anne baba tutumu çocuğun gelişimini nasıl etkiler?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:05

tueaydin's gravatar image

tueaydin
136459

düzenledi 12.01 '2011 saat 11:15


Anne baba tutumları çocuğun gelişimini olumlu yönde etkileyeceği gibi olumsuz yöndede etkileyebilir.Çünkü her aile kendine doğru gelen davranış ve tavırlarla çocuklarını yetiştirirler. Bu sıradada bir takım yanlışlar yaparlar. Anne baba tutumlarına bakarsak bi çok tutumla karşılaşıyoruz. bunlar nelerdir.

 1. Baskıcı anne-baba tutumu
 2. otoriter anne- baba tutumu
 3. ilgisiz- alakasız anne- baba tutumu
 4. asırı hos görülü anne- baba tutumu
 5. koruyucu anne baba tutumu Gibi bir çok tutum söz konusudur. Bunlar çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkilemelidir. Çocuklar dengeli bir otorite,ilgi,sevgi içinde büyütülmelidir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:14

tueaydin's gravatar image

tueaydin
136459

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

 • *italic* veya __italic__
 • **bold** veya __bold__
 • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
 • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
 • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
 • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×10
×5
×2

Asked: 12.01 '2011 saat 11:05

Görüldü : 1,352 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:15