blog kaydol giriş hakkında sss

okul fobisi olan bir çocuğun evden ayrılırken içinden geçirmiş olduğu düşüncdeler nelerdir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:03

merves's gravatar image

merves
61447

düzenledi 12.01 '2011 saat 11:16


evim okuluma yakınmı yapamadığım birşeyde benimle dalga geçerler mi annem okuldan çıkışta geç kalırsa beni kim alacak öğretmenim annem gibi bana ilgi gösterebilecek mi

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:04

merves's gravatar image

merves
61447

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2

Asked: 12.01 '2011 saat 11:03

Görüldü : 1,639 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:16

İlgili sorular