blog kaydol giriş hakkında sss

Uyku sorunu olan çocuğa ne gibi çözümler üretilebilir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:01

aydanerdogan's gravatar image

aydanerdogan
1963411


Uykusu gelen bir çocuğun uyuması çok daha kolaydır. Bu nedenle ona uyku için sakin ve az ışıklı bir ortam yaratmak gerekir.Çocuk,uyumaya zorlanmamalıdır. Uykuya geçmeden önce çocuğun alışması için bir rutin oluşturulmalıdır.Pijama giyme,hikaye okuma,iyi geceler dileme vb.gibi.Bu,çocuğun onu neyin beklediğini anlamasını ve ona uymasını kolaylaştırır. Rutinlere alıştıktan sonra çocuğun kendi başına uykuya dalmayı öğrenmesi gerektiği ve ona bunun için yardım edileceği söylenmelidir.Bu rutinler zamanla azaltılabilir.Başlangıçta alışkanlığı değiştiği için bu durumdan pek hoşlanmayabilir. Bu durum anne baba için güç olsa da birçok çocuk için bu olay birkaç gece sürebilir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:04

aydanerdogan's gravatar image

aydanerdogan
1963411

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×6
×2
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:01

Görüldü : 1,878 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:04