blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukta yalan söyleme davranışı nasıl gelişir?

soruldu 12.01 '2011 saat 11:01

ozlemguder's gravatar image

ozlemguder
2266715

düzenledi 12.01 '2011 saat 11:39


Korku yalanın en büyük kaynağıdır. İlk 5 yıl yalanlarla karşılaşılabilinir.Masalları, hikayeleri hayal dünyasında kurup anlatabiliyor. Fantazi dünyası geniştir.5 yaştan sonra devam ediyorsa sorun olduğunu anlamalıyız.Hayal ve gerçeği 5 yaşına kadar fark edemedikleri için yalan söyleyebiliyorlar.Cezadan, dayaktan korktuklarında, ilgi ve sevgi yoksunluğu, kendisini başkalarıyla kıyaslama,kıskançlık gibi şeylerle yalana başvururlar.En önemli yalan ise büyüklerin çocuklara öğrettikleri yalandır.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:06

ozlemguder's gravatar image

ozlemguder
2266715

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×5

Asked: 12.01 '2011 saat 11:01

Görüldü : 2,255 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:39