blog kaydol giriş hakkında sss

çocuğunuzun yazısını nasıl güçlendirirsiniz

soruldu 12.01 '2011 saat 11:01

inci's gravatar image

inci
1965712

düzenledi 12.01 '2011 saat 11:28


Çocuğunuzun yazısını okuyun veye onun size okumasını sağlayın ve olumlu öğeleri üzerinde görüş belirtin .ör.Bunu tamamlama şeklini beğendim vb. çocuğunuz okuldan eve geldiği zaman eğer bir yazı getirdi ise okuyun ve üzerinde konuşun .Yazısının güzel ve okunaklı olmasını övün.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:04

inci's gravatar image

inci
1965712

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 11:01

Görüldü : 1,938 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:28