blog kaydol giriş hakkında sss

Anne karnında müzik eğitimi nasıl verilebilir?

soruldu 12.01 '2011 saat 10:58

inci's gravatar image

inci
1965712

düzenledi 17.01 '2011 saat 03:12

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


Anne adayı hamileliği süresince rahat ve huzurlu olmak istiyorsa, müzik dinlemeli. Müzik insanın ruhunu dinlendiren ve mutlu olmasını sağlayan bir etken. Anneyi stresli anlarda sakinleştiren, güzel duygular hissetmesine yardımcı olan müzik, anne karnındaki fetüse de aynı oranda rahatlık veriyor. Hamileliğim esnasında ve bebeğim büyürken evde 24 saat müzik dinliyorduk. Mozart Pashabel, Bach, Beethoven gibi ustalar bunun yanısıra enstrimental müzikler, yerli ve yabancı her türden parçalar bizim arşivimizdeydi. Bebeğimiz hep sakin büyüdü, şimdi 3 yaşında, kulağına bir yerlerden müzik sesi geldiğinde "anne bak, dinle" diyor. Müzik her zaman hayatımızın akışında olmalı kanaatindeyim.

yanıtlandı 23.01 '2011 saat 00:07

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

Ane karnında bebek daha dinlemi eylemini gerçekleştirecek yetide değildir. çocuk anne karnında sadece seslere maruz kalabilir bu sesleri sonra hiç hatırlamaz ancak anne karnında maruz kaldığı her türlü ses çocuğu rahatsız edebilir.Bu aşamada ebevey nin müzik zevki çok önemlidir anne nin her türlü dinlediği müzik çocuğun maruz kaldığı seslerden biri olabilir.Eğer anne beethoven gibi bestecileri dinler ise ileriki zamanlarda çocuğa tanıdık gelecektir. örneğin klasik müzik bebeğe yakın gelmesi onun çok sesli müziğe beyinsel ve ruhsal yaklaşımını yeniden şekillendirir ileride bu bebeğin müzisyen olacağı anlamına gelmemelidir ama kulak terbiyesi aşamalraını erken yaşlarda aşan çocuğun büyüdüğünde müziğe yaklaşımı hiç şüphesiz daha iyi ve ılımlı olacaktır.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:31

inci's gravatar image

inci
1965712

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×5

Asked: 12.01 '2011 saat 10:58

Görüldü : 4,264 defa

En son güncelleme : 23.01 '2011 saat 00:07