blog kaydol giriş hakkında sss

Hamilelere Neden Çok Su İçmesi Önerilir?

soruldu 12.01 '2011 saat 10:58

H%C3%BClya's gravatar image

Hülya
1717914


Gebelikte çok su içilmesi önerilir.Gebelerde idrar yollarında genişleme olabilir. İdrar yolu enfeksiyonuna müsait bir ortam olacağından, çok su içilerek bunun önlenmesine çalışılır.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:00

H%C3%BClya's gravatar image

Hülya
1717914

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 10:58

Görüldü : 1,311 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:00