blog kaydol giriş hakkında sss

cocukta tırnak yeme davranışı neden görülür?

soruldu 12.01 '2011 saat 10:58

suendanaynaci's gravatar image

suendanaynaci
121337


kıskançlık gibi durumlarda çocuğun içine kapanması sözel olarak kendini ifade edememesi bunu tırnak yiyerek gösterebilir.biz bu durumda çocuğun bir sorunu olduğunu bu davranışını görerek tespit edebiliriiğz.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:27

suendanaynaci's gravatar image

suendanaynaci
121337

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×5
×3

Asked: 12.01 '2011 saat 10:58

Görüldü : 1,501 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:27