blog kaydol giriş hakkında sss

Ailenin çocuğun kişilik gelişimine etkileri nelerdir? Nasıl bir tutum sergilenmelidir? Çocuk nasıl bir ortamda yetişirse gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayacaktır?

soruldu 12.01 '2011 saat 10:55

elifsinol's gravatar image

elifsinol
33171017


Aile , bireyin ve toplumun fonksiyonlarında en temel öğedir.Anne babanın çocuğa karşı olan tutumu onun kişilik gelişimiyle birebir etkilir.Aileler baskıcı, otoriter, aşırı hoşgörülü, aşırı koruyucu, kayıtsız, ilgisiz ve güvenli demokratik anne baba tutumlarda bulunabilir. Bu tutumlardan baskıcı olanı çocuğu güvensiz,çekingen ve korku ile yaşamasına, aşırı koruyucu çocuğun kendni ifade edememsine, ilgisiz kayıtsız tutumla yetişirse de kendini bir gruba bağlı hissedemeyecektir. Burada önemli olan ve doğru tutum güven verici demokratik anne baba tutumudur. Bu tutum içerisinde büyüyen çocuk kendine ve ailesine güvenir, özgür bir ortamda, sağlıklı bir kişiliğe sahip olacaktır.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:01

elifsinol's gravatar image

elifsinol
33171017

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×14
×8
×1

Asked: 12.01 '2011 saat 10:55

Görüldü : 2,862 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:01