blog kaydol giriş hakkında sss

Anne babaların çocuklara karşı olan tutumlarını neler etkiler?

soruldu 12.01 '2011 saat 10:52

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

düzenledi 12.01 '2011 saat 11:15


Kültürel değerler; Kültürel değerler düşünceleri ve davranışların nedeni olabilmektedir. Anne babanın yetişme biçimi; Genelde anne babalar kendi ebeveynlerinde gördükleri tutumu sergilerler. Anne babaların aralarındaki ilişki; Eşler arası ilişki çocuklara yansır. Çocuk ailenin aynası gibidir. Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi; üst sosyo-ekonomik düzeyde ve eğitimi olan aileler çocuklarının özgürlüklerine ve kendi kararlarını veren bireyler olarak yetişmelerine önem verirken, alt sosyo-ekonomik düzeydeki aileler çocuklarını gelecekle ilgili yatırım aracı olarak görürler. Çocuğun yaşı ; Anne babaların çocuklara davranışları yaşa göre değişmektedir. Çocuğun cinsiyeti; Anne babanın beklediği cinsiyette olmaması, çocuğa karşı olan tutumu değiştirmektedir.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 10:53

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×10
×5
×2

Asked: 12.01 '2011 saat 10:52

Görüldü : 1,853 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:15