blog kaydol giriş hakkında sss

çocuklar ne kadar sevgi ister?

soruldu 29.11 '2010 saat 09:00

hazelnurgultepe's gravatar image

hazelnurgultepe
212611

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:25

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Çocuk şu kadar sevgi isterim diyemez.Sevginin belli ölçeği ya da miktarı yopktur. Burda öenmli olan ailenin çocuğa yeterince olumlu ve içten davranması kendi kendine sevgi oluşan birşeydir. Bu tamamen göreceli bir kavramdır.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 09:14

dilara's gravatar image

dilara
5415814

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×4

Asked: 29.11 '2010 saat 09:00

Görüldü : 3,050 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32