blog kaydol giriş hakkında sss

çocuklarda inatlaşmaya neden olacak problemler sorunlar nelerdir? hangi yaşlarda yogun olarak gözükür?

soruldu 12.01 '2011 saat 10:50

tueaydin's gravatar image

tueaydin
136459


Çocuklar belirli yaş dönemlerine göre belirli gelişimsel özellikler gösterirler bununla birlikte belli kişisel özellikleri gelişmeye başlar.örneğin 2 yaşında inatlaşma yoğun bir şekilde seyretmektedir.Bu çok normaldir çünkü bu yaşın özelliği olan ben merkezcilik ön plandadır.Ben merkezci olduğu için herşey onundur ve herşey onun istediği gibi olmalıdır. Bu dönemde çocuklarla fazla inatlaşmamalıyız onun istediği yapıyormuş gibi gözüküp aslında sizin istediğinizi farkettirmeden yaptırmak önemlidir.Yani dikkatini başka tarafa yönlendirmeliyiz.Burda şunu unutmamalıyız yoğun olarak onunla inatlaştğımızda çocuğumuz istediği birşeyi yaptırmak için bizimle inatlaşacaktır. Bizimle iletişim kurma yöntemi inat olacaktır.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:01

tueaydin's gravatar image

tueaydin
136459

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1

Asked: 12.01 '2011 saat 10:50

Görüldü : 1,216 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:01

İlgili sorular