blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklar neden yalan söyler? Yalanın temelinde ne vardır?

soruldu 12.01 '2011 saat 10:49

aylinketen's gravatar image

aylinketen
3762611

düzenledi 20.08 '2011 saat 07:27

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


çocukların hayal güçlerinin en üst düzeyde olduğu dönem 0-5 yaştır.Bu dönemde çocukların gerçekle hayal arasındaki bağın ayrımında sorun yaşarlar ancak 5 yaş sonrası bu durum devam ediyorsa o noktada üzerinde durulmalı.Yalanın temelinde ise korku vardır.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 10:54

aylinketen's gravatar image

aylinketen
3762611

ya da hayal güçleri öylesine geniştir ki, oyun esnasında kendi hayallerinde ürettikleri olayları gerçek olarak algılarlar. Farkında olmadan yalan söylerler

yanıtlandı 10.03 '2011 saat 11:05

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

ya da bu dönemde çocuklar benmerkezci oldukları için ilgiyi üzerlerine çekmek için yalan söylüyor olabilirler.

yanıtlandı 09.03 '2011 saat 05:58

g%C3%BClizar's gravatar image

gülizar
3011112

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×5

Asked: 12.01 '2011 saat 10:49

Görüldü : 2,129 defa

En son güncelleme : 20.08 '2011 saat 07:27