blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukda tikler nasıl başlar. Kaç yaşlarında daha çok görülür?

soruldu 12.01 '2011 saat 10:47

ozlemguder's gravatar image

ozlemguder
2266715

düzenledi 12.01 '2011 saat 11:41


Hızlı istem dışı gelişen kas hareketleridir. En çok görülen tikler, boyun, baş, gövde, bacak sallamaları,burun kıvırmak, kaş kaldırmak, göz kırpmak,kafa sallamak,boğaz temizlemek vb. tiklerdir. Bazen geçici tikler oluşabiliyor. 1 ay gibi sürede ortaya çıkıp kaybolan tikler de olabiliyor..Erkek çocuklarda, kız çocuklara oranla daha fazla olduğu görülmektedir.6-7 yaşlarında daha sık görülüyor.Stres, sıkıntı ve üzüntü hallerinde daha da artabiliyor. Çocuğun hayatında yapısal bir bozukluk var mı? diye bakılmalı,Çocuğun hayatında yapısal bir bozukluk var mı ? diye bakılmalı, hayatında sıkıntı, korku neden kaynaklanıyor.Çocuğun ailesine ve çevresine bakılmalıdır.Başkasını taklit ederek, başlar ve tik haline de dönüşebiliyor.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 10:59

ozlemguder's gravatar image

ozlemguder
2266715

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×2

Asked: 12.01 '2011 saat 10:47

Görüldü : 2,510 defa

En son güncelleme : 12.01 '2011 saat 11:41