blog kaydol giriş hakkında sss

okula gitmekte zorlanan çocuklara nasıl davranılmalıdır

soruldu 12.01 '2011 saat 10:46

inci's gravatar image

inci
1965712

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:45

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Aile ile ilgili ailede ne oldu yeni bir kardeş mi geldi bu çok önemlidir .Aile kavgası rahatsız anne ve baba bunlar göz önünde bulunmalıdır.Sabah çocuk ağlayarak okula gelebilir ama öğretmenin tavrı çok net olmalıdır çocuğu rahatlatmalı çocuğa özel zamanlar ayırmalıdır.Annede çocuğuna özel zamanlar ayırmalıdır çocuğu ile hoş etk. yapabilir ve eğer anne bab arasında uyumsuz bir tutum var ise anne ve baba bunu çocuğa yansıtmamalıdır.çocuk ilk olarak sınıfa anne ile girebilir ama sonra anne belli bir yerde çocuğu bekleyebilir ve çocuğu yavaş yavaş okula alıştırabilir. kalabilirbu sesleri sonra hiç hatırlamaz ancak anne karnında maruz kaldığı her türlü ses çocuğu rahatsız edebilir.Bu aşamada ebevey nin müzik zevki çok önemlidir anne nin her türlü dinlediği müzik çocuğun maruz kaldığı seslerden biri olabilir.Eğer anne beethoven gibi bestecileri dinler ise ileriki zamanlarda çocuğa tanıdık gelecektir. örneğin klasik müzik bebeğe yakın gelmesi onun çok sesli müziğe beyinsel ve ruhsal yaklaşımını yeniden şekillendirir ileride bu bebeğin müzisyanne nin her türlü dinlediği müzik çocuğun maruz kaldığı seslerden biri olabilir.Eğer anne beethoven gibi bestecileri dinler ise ileriki zamanlarda çocuğa tanıdık gelecektir. örneğin klasik müzik bebeğe yakın gelmesi onun çok sesli müziğe beyinsel ve ruhsal yaklaşımını yeniden şekillendirir ileride bu bebeğin müzisyen olacağı anlamına gelmemelidir ama kulak terbiyesi aşamalraını erken yaşlarda aşan çocuğun büyüdüğünde müziğe yaklaşımı hiç şüphesiz daha iyi ve ılımlı olacaktır.

yanıtlandı 12.01 '2011 saat 11:37

inci's gravatar image

inci
1965712

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×9

Asked: 12.01 '2011 saat 10:46

Görüldü : 2,489 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32