blog kaydol giriş hakkında sss

çocuklar neden hırçındır.aileler bunun için neler yapmalı?

soruldu 10.01 '2011 saat 09:06

sevdakalkan21's gravatar image

sevdakalkan21
106225

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:34

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Çocuklar kişilik yapıları yada duruma özgü nedenlerle hırçınlasabilirler.Çocuklar engellenme yaptıkları işin durdurulması,oyuncaklarının ellerinden alınması.kıyafetlerinin giydirilirken yada çıkartılırken rahatsız olup hırçın olabilirler.aileler bu tür tepkileri hoş karşılamalı.Anne zaman zaman hırçınlık yapan çocuğuna güzel bir şekilde bundan rahatsız olduğunu ve böyle yaparsa hiç bir istediğinin yapılmayacağını kesin bir dille söylemelidir

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 09:15

sevdakalkan21's gravatar image

sevdakalkan21
106225

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×8
×2

Asked: 10.01 '2011 saat 09:06

Görüldü : 1,632 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32