blog kaydol giriş hakkında sss

çocuk yetiştirmede anne-baba ve çevre tutumları nasıl olmalıdır?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:56

seda's gravatar image

seda
3913614

düzenledi 15.01 '2011 saat 01:33

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


son zamanlarda en sık tartışılan konulardan biridir.ancak bu konunun yapılması gerekenler listesi ve kuralları yoktur.anne baba ve evdeki diğer kişilerin çocuğa,çevreye karşı tutumları,davranışları,konuşma üslubları,karakterleri ve çocuğun karakteri gibi etmenler çocuk yetiştirmede etkendir.çocuk yetiştirmede'en doğru yol'olarak sunulucak bir şey yoktur.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 09:00

seda's gravatar image

seda
3913614

Yinede bazı davranış şekiilleri önemlidir. Net bir tutumdan söz edemesekte çocuğa karşı; tutarlı, kararlı, onun isteklerine ve düşüncelerine saygılı vb. davranış şekilleri önemlidir.

yanıtlandı 24.01 '2011 saat 06:50

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1

Asked: 10.01 '2011 saat 08:56

Görüldü : 1,406 defa

En son güncelleme : 24.01 '2011 saat 06:50

İlgili sorular