blog kaydol giriş hakkında sss

okul öncesinde el yazısı çocuklara yaralı mı yoksa zararlı mıdır? Daha sonra ki eğitim hayatında el yazısı çocuklara kolaylık sağlayabilir mi?

soruldu 29.11 '2010 saat 08:14

seda's gravatar image

seda
3913614

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:26

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Çocuğun el becerisini küçük kas gelişimini desteklemek için bu çalışmalara yapılır.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 09:09

dilara's gravatar image

dilara
5415814

Çocuğun el becerisini küçük kas gelişimini desteklemek için bu çalışmalara yapılır.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 09:09

dilara's gravatar image

dilara
5415814

Çocuğun el becerisini küçük kas gelişimini desteklemek için bu çalışmalara yapılır.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 09:09

dilara's gravatar image

dilara
5415814

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×11
×1

Asked: 29.11 '2010 saat 08:14

Görüldü : 3,315 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32