blog kaydol giriş hakkında sss

Küçük çocukların cinsel gelişimleri için uygun olan yaklaşım nedir?

soruldu 29.11 '2010 saat 08:50

almina's gravatar image

almina
410121735


"Doğumdan iki yaşına kadar bebeklik dönemindeki temel amaç duyuların gelişimidir. Bebek doğumdan itibaren anne-babanın kendisine dokunması, yatıştırması, tutması, beslemesi, altını değiştirmesi ve giydirmesi ile öğrenmeye başlar. ..."

Düzenleme notu:

Dr. Melda Alantar bu konuda, detaylı bilgi veriyor: http://saglik.turk.net/cocuk_psikolojisi.asp?TID=173&pg=1

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 09:12

arapp6's gravatar image

arapp6
2716913

düzenledi 30.11 '2010 saat 03:25

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1

Asked: 29.11 '2010 saat 08:50

Görüldü : 2,055 defa

En son güncelleme : 30.11 '2010 saat 03:25

İlgili sorular