blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklar gördükleri herşeyi neden sorarlar? Eline aldıkları nesneleri ne şekillerde kullanırlar? yaratıclıkla merağın bir ilgisi var mı?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:44

dilara's gravatar image

dilara
5415814


Çocuklar dış dünya yı tanımak için her türlü soruları sorarlar, öğrenmeye meraklıdırlar ve büyüklerin yaptığı davranışları taklid eder ve neden nasıl yaptıklarını görerek ya da soru sorarak öğrenirler. Hatta etrafındaki araç-gereçlerle dış dünya yı tanımayı çalışırlar. merak aslında yaratıcılıkla bağlantılıdır, bunu şu şekilde açıklayabiliriz bir kalemi ne işe yaradığını bilmeyen çocuk ilk önce ne işe yaradığı için her türlü şekli yaparlar daha sonra kalemin yazı yazmak için olduğunu öğrendiklerinde bile kalemi bir uçak yerine ya da bir mikrofon yerine ya da bir kumanda yerine kullanabilirler. Bu tamamen çocuğun yaratıcılığına bağlıdır ve hayal gücüne.....

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:48

dilara's gravatar image

dilara
5415814

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×3

Asked: 10.01 '2011 saat 08:44

Görüldü : 1,955 defa

En son güncelleme : 10.01 '2011 saat 08:48