blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklar yanlış yaptıkları zaman nasıl cezalandırılmalıdır? ceza yerine ödülmü verilmelidir? Ceza verildiği zaman çocuk yaptığı yanlış davranışı tekrar edermi?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:42

arapp6's gravatar image

arapp6
2716913


Anne-baba çocuğun ilk yaptığı yanlışta hemen cezalandırılmamalı, oturup çocukla yaptığı durumun yanlış olduğunu anlatmalıdır. Çocuk hatayı sürekli devam ediyorsa ve anne-babanın sözünü dinlemiyorsa işte o zaman çocuğun çok istediği şeyi yapmıcaklarını söyler. Burda anne-babanın dikkat etmesi gerektiği nokta cezadan sonra çocuğun bu yanlışı azaltığınımı yoksa devam ettiğinimi gözlemlemelidir.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:44

arapp6's gravatar image

arapp6
2716913

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×4

Asked: 10.01 '2011 saat 08:42

Görüldü : 1,607 defa

En son güncelleme : 10.01 '2011 saat 08:44