blog kaydol giriş hakkında sss

Tırnak yeme davranışı genellikle 3 ya da 4 yaş civarı görülür.Taklit ve sevgisiz büyüyen çocuklarda görülür.

soruldu 10.01 '2011 saat 08:38

arife%20akku%C5%9F's gravatar image

arife akkuş
38151324

düzenledi 06.03 '2011 saat 04:28

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Tırnak yeme davranışı genellikle 3 ya da 4 yaş civarı görülür. Daha küçük çocuklarda sıklıkla rastlanan bir durum değildir. Tırnak yiyen çocuğun bu davranışının ardında güvensizlik duygusunun yattığı düşünülmelidir. Aşırı baskı görerek büyüyen çocuklarda ve özgüven sorunu yaşayan çocuklarda sıklıkla görülür. Detaylı bilgi için Psik. Serap Duygulu'nun makalesi.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:38

arife%20akku%C5%9F's gravatar image

arife akkuş
38151324

düzenledi 06.03 '2011 saat 03:31

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×13
×10
×8
×2

Asked: 10.01 '2011 saat 08:38

Görüldü : 2,662 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32