blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukların kabus görmesinin nedeni kazalar,ölüm vs olabilir mi sizce?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:37

ebru's gravatar image

ebru
12191120


Bunun nedeni aileden birinin ölüme veya kazasına şahit olmasının yanı sıra, izlenilen film çizgi film çocuğun yaşından fazla korku içeren sinemalara götürülmesi vs,çocuğu kabus görmeye iter ama bunun yanı sıra çocuğa baskı yapılmamalı odasında yatmak istemiyorsa zorlanmamlı bu durumun geçici olduğu bilinmeli aksi halde çocuk bu sorunu atlataması çok zor olur.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:41

ebru's gravatar image

ebru
12191120

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×1

Asked: 10.01 '2011 saat 08:37

Görüldü : 2,247 defa

En son güncelleme : 10.01 '2011 saat 08:41