blog kaydol giriş hakkında sss

Arkadaşlık İlişkilerinde Kızdırma ve Alay Etmenin Çocuklar Üzerindeki Etkisi?

soruldu 29.11 '2010 saat 08:46

almina's gravatar image

almina
410121735

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:26

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


çocuğun alay konusu olması ilerideki yaşantısını olumsuz etkiler. çocukluğunda, maruz kaldığı alay konusu olma, aşağılanma duygusu erişkin yaşa ulaştığında eziklik duygusu doğurabilir. genellikle ilkokul çağındaki çocuklar arasında alay etme durumu görülür ve çocuklar grup oluşturarak bazı arkadaşlarının ya konuşmasıyla ya ismiyle ya da tavıorlarıyla dalga geçerler. alay konusu olan çocuk ise içine kapanır ve arkadaşlarıyla birlikte olmaktan hoşlanmaz. özellikle bir engel durumu olan çocuklarla dalga geçen çocuklara daha sık rastlanır. çocuklara kimsenin özellikleriyle, davranışlarıyla dalga geçilmemesi gerektiği öğretilmelidir.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 09:12

seher's gravatar image

seher
4659917

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×13
×4
×1

Asked: 29.11 '2010 saat 08:46

Görüldü : 2,524 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32