blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukları erkenden nasıl uyutabiliriz anne babanın nasıl davranması gerekir? Çocukların sürekli erkenden yatmaları için ebeveynler neler yapmalıdır?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:35

arapp6's gravatar image

arapp6
2716913

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:33

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Anne-baba çocuğa uyuduğu uyuduğu zaman onu hafta da bir kere ödüllendireceğini bir şekilde yansıtır. Çocuğa erken yattığı zaman hemen büyüceğine, bizler gibi olacağını söyler. Anne-baba çocuğun yattığı zaman klasik müzik acar, kısık ses'de dinleyerek uyumasını sağlar.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:39

arapp6's gravatar image

arapp6
2716913

Çocuklar düzenin olduğu yerlerde büyütülmelidir. Sınırların olmadığı zaman aşırı hoşgörülü davranmlarda da çocukların geç saatlerde yattığı görülür. Belli kuralların olması yavaş yavaş çocukların öğretlimesi sağlanmalıdır. Oyun zamanında oyun, yemek zamanında yemek yemek gibi sosyal etkinliklerin dışında da uyku zamanı geldiğinde yatılması gerektiği anlatılmalıdır. Daha sağlıklı ve daha çabuk büyüyeceği hakkında konuluşup teşvikler yapılmalıdır. İlk zamanlar çocukla birlikte aynı zamanlrda yatılmalıdır. Bu iş için anne ve babaya büyük görevler düşmektedir. Sabırla ve sevgiyle yapaılan her şey kolaylıkla atlatılabilinir.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 16:20

arife%20akku%C5%9F's gravatar image

arife akkuş
38151324

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×23
×6

Asked: 10.01 '2011 saat 08:35

Görüldü : 3,074 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32