blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuk üzerinde etkileri? çocuğa kazandırdıkları?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:33

damlatasss's gravatar image

damlatasss
61129


Çocuk oyun yolu ile; İçinde yaşadığı dünyayı ,çevresindeki insanları tanır ve anlar, Düşünür ve deneyim kazanır, İnsanlar arası ilişkiyi öğrenir,kavrar, Paylaşmayı ,arkadaşlarının istekerini kabul etmeyi veya onlara kendi isteklerini en kolaylıkla nasıl ettirebieceğini yaşadığı çatışmalarla öğrenir, Çeşitli fikirleri geliştirmeyi,ifade edebilmeyi öğrenir, Duygularını ifae edebilir, Endişelerini kontrol altına alır, Zaman zaman içine düştüğü çaresizlik duygularından ,korkularından kurtulur, Suçluluk duygusundan kaynaklanan faaliyet ve düşüncelerini açığa çıkarır, Deneyimlerini geliştirir,öğrendikrini pekiştirir.Yaşıtları ile birlikte olmanın zevkini tadarken,bir yandan da öbür çocuklarla oyun oynamak istiyorsa ,onlarla geçinmenin yollarını keşfetmesi gerektiğini öğrenir.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:33

damlatasss's gravatar image

damlatasss
61129

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×11

Asked: 10.01 '2011 saat 08:33

Görüldü : 3,721 defa

En son güncelleme : 10.01 '2011 saat 08:33