blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklara kitaplara karşı ilgilerini nasıl arttırırsınız?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:31

dilara's gravatar image

dilara
5415814


Okul öncesi dönemdeki çocuklara kitapları ilgilerini çekmek için renkli kitaplar, sesli kitaplar, gerçekçi olan (örneğin hayvanları anlatan kitaplar da civcivde sarı tüylü şeyler olması, gerçeğe yakın olması dokunduğunda bunu hissetmesi durumu) bu tarz kitaplar olması. Çocukların öğretmen kitabı yarısına kadar okuyup daha sonra resimlerle çocukların hikayeyi tamamlamalarını isteyebiliriz...Böylece çocukların ilgisini çekebilriz...

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:34

dilara's gravatar image

dilara
5415814

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×4

Asked: 10.01 '2011 saat 08:31

Görüldü : 1,917 defa

En son güncelleme : 10.01 '2011 saat 08:34