blog kaydol giriş hakkında sss

İnsanlar psikoterapide konuşarak ve sıkıntılarını paylaşarak sorunlarına çözüm ararlar ve bulurlar. Pekiçocuklar sorunlarını nasıl anlatır ve çözerler?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:30

duygu%20karako%C3%A7o%C4%9Flu's gravatar image

duygu karakoçoğlu
4665915


Çocuklarla çalışmaların şekli çocuğun yaşına ve sorun tanımına göre değişir. Çoğu zaman çalışmada anne ve babanın da aktif yer almasına önem verilir. Sözsüz iletişim kuran çocuklar kendilerini oyunları ve oyun odasında tepkilerle ifade eder.Çocuklar kendilerini oyunlarla anlatarak ifade ederler.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:32

duygu%20karako%C3%A7o%C4%9Flu's gravatar image

duygu karakoçoğlu
4665915

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×1
×1

Asked: 10.01 '2011 saat 08:30

Görüldü : 1,978 defa

En son güncelleme : 10.01 '2011 saat 08:32