blog kaydol giriş hakkında sss

Bebekler konuşmaya basladıklarında neden ilk olarak baba derler?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:29

sevdakalkan21's gravatar image

sevdakalkan21
106225

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:37

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Çünkü babanın anneye göre söylenmesi daha kolay bir kelime olduğu için ilk baba derler.çünkü anne çocukla konuşurken anne diye konuşmaz baba diyerek konuşur.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:33

sevdakalkan21's gravatar image

sevdakalkan21
106225

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2

Asked: 10.01 '2011 saat 08:29

Görüldü : 1,598 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32