blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukların tırnak yeme davranışı aileden kaynaklı olabilir mi ne yaşadıklarında bu davranışa başvururlar?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:29

ebru's gravatar image

ebru
12191120


Çocuklar tırnak yeme davranışını heyecan yaptıklarında sıkıntı anında hemen tırnaklarını yemeye başlarlar bunun nedeni o andaki durumun acısını tırnaklarla oyalanarak rahatlamaya çalışır aslında fakat çocuk çoğu zaman bunu bilinçli yapmaz istemsiz dalgınlık halinde daha çok oluşur ailedeki sorunlar boşanma vs. bunu tetikler.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:34

ebru's gravatar image

ebru
12191120

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×5
×3

Asked: 10.01 '2011 saat 08:29

Görüldü : 2,218 defa

En son güncelleme : 10.01 '2011 saat 08:34