blog kaydol giriş hakkında sss

Okul öncesi dönemindeki çocuklara ölüm konusunu nasıl anlatırsınız ne gibi davranışlarda bulunursunuz? çocukların böyle bir durumda verdiği tepkiyi nasıl karşılarsınız?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:29

arapp6's gravatar image

arapp6
2716913


"uzun bir uykuya daldı" demek yanlış, benim araştırdıklarım kadarıyla, çocuk uykuya dalmaktan, ya da örneğin yakınındakinin uykuya dalmasından korkar. Çocuk zaten soyut somut ilişkisini kuramıyor küçük yaşlarda, somut olan çocuğun o kişiyle geçirdiği zaman, fotoğraflara bakmalı mesela, ama tekrar böyle fotoğraflar olmayacağını ama onu çok sevdiğimizi, unutmayacağımızı anlatmak gerek. ,

yanıtlandı 02.06 '2011 saat 16:52

sulesenol's gravatar image

sulesenol
2412311

Anne-babanın yada öğretmenin böyle bir durumda çocuğa çocuğa ölen kişiyle ilgili uzun bir uykuya daldı. Artık yaşlanmıştı, çok yorulduğu için uzunca uyudu gibi gösterdiğim örneklerle anlatılabilir. Ama kesinlikle geberdi,öldü gibi sözcükler kullanılmamalıdır.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:33

arapp6's gravatar image

arapp6
2716913

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×4

Asked: 10.01 '2011 saat 08:29

Görüldü : 2,851 defa

En son güncelleme : 02.06 '2011 saat 16:52