blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukların tırnak yeme davranışı aileden kaynaklı olabilir mi ne yaşadıklarında bu davranışa başvururlar?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:28

ebru's gravatar image

ebru
12191120

düzenledi 06.03 '2011 saat 13:37

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


15-20 aylık çocuklarda tırnak yeme tanısı konulamaz. Çünkü bu aylar arasın oral dönemdedir. Herşeyi ağızlarıyla tanımaya çalışırlar. Ellerinide bu yolla tanıyabilirler. Bu aylardan sonra çocukta hala tırnak yeme alışkanlığı görülüyorsa problem var demektir. Çocuklar genellikle kızdıklarında. öfkelendiklerinde tırnak yeme görülür. tırnak yeme bir uyumproblemş olabilir.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:37

ysmnysmn's gravatar image

ysmnysmn
2254611

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×13
×8
×2

Asked: 10.01 '2011 saat 08:28

Görüldü : 2,813 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32