blog kaydol giriş hakkında sss

Diğer çocuktan farklılık gösteren bir çocuğun otistik olduğundan şüpheleniyorsunuz..peki bunu nasıl amlıyabiliriz?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:28

Ayb%C3%BCke%20Kendirligil's gravatar image

Aybüke Kendirligil
1812210


-Çocuk sizinle iletişim kurmakta zorlanır. -Seslenildiğinde size doğru bakmaz. -Göz kontağı kurmaz -Konuşma yaşı geldiği halde konuşmaz. -Dikkat vermekte zorlanır. -Bazı ifadeleri vermez. -Dönme,sallanma değişik hareketler gösterir.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:30

Ayb%C3%BCke%20Kendirligil's gravatar image

Aybüke Kendirligil
1812210

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1

Asked: 10.01 '2011 saat 08:28

Görüldü : 1,016 defa

En son güncelleme : 10.01 '2011 saat 08:30

İlgili sorular