blog kaydol giriş hakkında sss

Bebeklerin büyümeleri için gerekli olan uykuya bir düzen getirilebilir mi? Üç aylık bir bebeğe uyku düzeni nasıl oluşturulur?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:19

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


Üç aylık bir bebeğin uyku ve beslenme düzeninin olması gerekir. Bunun için annelere ya da bebekle ilgilenen kişiye çok iş düşer. Bebeklerin bir gün içerisinde uyuduğu ve uyanık olduğu zamanları, uyuma sürelerini düzenleyerek uzun gece uykularını almaları sağlanabilir. Uykuya geçişlerde rutinler oluşturulmalıdır. Her akşam aynı saatte banyo yaptırılmalıdır. Boyna yapmak bebeği rahatlatır ve onun daha iyi uyumasını sağlar. Bebek nasıl bir ortamda uyumayı seviyorsa o ortamda uyutulmalı ve uyku vaktinin geldiği anlatılmalıdır. Bebekler yaklaşık 2 aylık olduklarında gece-gündüz ayrımını yapmalıdır. Bebekler gündüz daha kısa süre uyutulmalı ki gece uzun ve bölünmeden uyusun. 3 aylık bebekler gün içerisinde 2-3 kez kısa kısa uyur. Özellikle öğleden sonra uykuları 2 saati geçmemelidir. Bebek akşam altı gibi uyutuldu ise gece on gibi uyandırılmalı ve beslenmelidir. Çocukların kesintisiz uzun uyumaları bebeğin doygun olmasıyla da ilişkilidir. 3 aylık bir bebek kesintisiz 4-5 saat uyuyabilir. Kaynak: Bahar Salihoğlu Kural, Bebeğim ve Biz Dergisi, Kasım 2008

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:19

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×6

Asked: 10.01 '2011 saat 08:19

Görüldü : 3,568 defa

En son güncelleme : 02.03 '2011 saat 04:32