blog kaydol giriş hakkında sss

hangi dişimiz ne zaman ve hangi sırayla cıkar

soruldu 10.01 '2011 saat 08:18

cansu's gravatar image

cansu
2715813

düzenledi 10.01 '2011 saat 08:23


Diş taslakları daha anne karnındayken oluşur. Diş çıkışı doğumdan sonra 5-10. aylarda başlar ve 30 ayda 20 süt dişinin çıkışı tamamlanır. Diş çıkışında kural, önden arkaya, aşağıdan yukarıya olmasıdır. İlk çıkan süt dişleri alt orta kesicilerdir. Bunu üst orta ve üst yan kesiciler izler, alt yan kesiciler bundan sonra çıkar. Diş çıkışları arası genelde 2 aylık aralar gözlenir. Diş çıkması sırasında çocukta uyku bozukluğu, huzursuzluk, ateş, ishal, kuru öksürük görülebilir. İlk diş çıkışı 16 aylığa kadar gecikebilir. Daha da gecikmesi genellikle ailevi bir özelliktir ama hipotiroidi'yi de akla getirmelidir. Kalıcı dişlerin çıkışı 5-7 yaşlarında başlar ve süt dişleri çıkış sırasına uygun şekilde dökülerek yerine kalıcı dişler gelir.

yanıtlandı 29.01 '2011 saat 15:48

ProfDrAsiyeNuhoglu's gravatar image

ProfDrAsiyeNuhoglu
613

İlk diş yaklaşık altı aylıkken çıkar. Akıl dişleri de 18-20 yaşında... Demek ki diş çıkarma süreci, insanın 20 yılını alır. Ama hangi diş kaç yaşında çıkar? Bunu özetleyen bir tablo hazırlanmış ve aşağıda verilmiştir. Tablodaki yaşların yaklaşık rakamlar olduğunu; 1-1,5 yıl önce veya sonra sürmesi gereken dişin vakitsiz sürebileceğini, bazen de gecikmeler olabileceğini belirtmeliyiz.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:19

cansu's gravatar image

cansu
2715813

Cansu bahsettiğin tablonun linkini paylaşabilir misin?

(15.01 '2011 saat 01:09) hasretnuhoglu ♦♦
Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1
×1

Asked: 10.01 '2011 saat 08:18

Görüldü : 1,679 defa

En son güncelleme : 29.01 '2011 saat 15:48

İlgili sorular