blog kaydol giriş hakkında sss

Gün geçtikçe artan şiddet haberleriyle birlikte şiddet gösteren çocuklarında sayısı giderek artmaktadır. Bütün bunlar neden oluyor. Çocuklar neden şiddete başvuruyor?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:11

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


çocuklar genelde okul öncesi dönemde model alma yolu ile öğrenirler. bu yüzden eğer ailede şiddet varsa ya da yakın çevresinde şiddeti görüyorsa bunu normal algılayıp öyle davranması gerekiyormuş gibi düşünebilir veya çocuklar ilgi çekmek için şiddete başvuruyor olabilir. eğer ebeveynleri onunla sadace şiddete başvurduğunda iletişime geçiyorsa çocuğu pekiştirmiş olurlar. çocuklar iletişimi büyükler gibi algılamazlar onlara azarlansa bile benimle ilgileniyorlar diye o davranışı tekrar gösterebilirler. bu yüzden doğru iletişim yöntemlerini kullanarak çocuklarımıza doğru modeller göstermeliyiz.

yanıtlandı 09.04 '2011 saat 10:02

g%C3%BClizar's gravatar image

gülizar
3011112

Bu sorunun cevabının bulunması oldukça zor ve uzun araştırmalar gerektirir. Yapılan araştırmalarda bazı çocukların diğerlerine oranla daha fazla şiddete başvurmalarının nedenlerini bireysel, ailesel ve çevresel faktörler olarak sınıflandırmışlar. Yapılan araştırmalara göre çocukların daha fazla şiddete yönelmesine neden olan bireysel faktörler şöyle; sosyal olarak içe kapanma, çocuğun izasyon ve yalnızlık duyguları, şiddet görmesi, çocukla sürekli dalga geçilmesi, okula ilgini ve akademik başarının düşük olması, önyargılı olmak en önemli faktörler. Ailesel faktörlere bakıldığında daha çok çocuğun örnek alması noktası dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar eşler arasındaki sağlıksız ilişki, iletişim kopukluğu, eşlerin birbirlerine yönelik saldırgan davranışlar göstermeleri, aile içinde şiddetin olması ve bu şiddetin çocuğa da yansıtılması, çocuğa karşı yanlış tutumların olması çocukları daha fazla şiddete yöneltiyor. Çocuk ailesinde örnek aldığı kişi nasıl davranırsa oda öyle davranıyor. Çevresel nedenler ise şöyle sıralanıyor. Çocuğun aile ortamında yeterince ilgi ve destek görmemesi nedeniyle çocuğun çevresinde ilgi görecek ve dikkat çekecek arayışlara girmesi, çocuğun sürekli medyadan veya benzer yerlerden şiddet örnekleri görmesi, bilgisayar oyunlarında ya da filmlerde aşırı şiddet içeren öğelere yer verilmesi ve çocuğun sürekli bunları görmesinden dolayı şiddeti doğal bir şey gibi görmeye başlamaları…

Kaynak: “Gelişim” Şubat- Mart 2010, Terakki Vakfı Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışman Servisi

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:13

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×2

Asked: 10.01 '2011 saat 08:11

Görüldü : 3,450 defa

En son güncelleme : 09.04 '2011 saat 10:02