blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuğunuz herhangi birşeyden korktuğunda ona nasıl yardım edebilirsiniz?

soruldu 10.01 '2011 saat 08:09

seher's gravatar image

seher
4659917

düzenledi 15.01 '2011 saat 01:30

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


Çocuklarda büyümeyle birlikte değişik korkuların ortaya çıkması normaldir. her çocuk az ya da çok bazı korkulara sahip olabilir. çocukların korkularını önemsemelisiniz ve korkularının normal olduğunu bilmesini sağlamalısınız. çocuğu zorlayıp, korku duyduğu objeyle karşı karşıya getirmeye çalışmak yanlış bir yaklaşımdır. korktuğu şeyden uzaklaşmasını sağlamalı ve ona güvende olduğunu hissettirmelisiniz. mesela, çocuk köpekten korkuyorsa, önce köpeklerle ilgili hikayeler okunmalı, köpeklerle ilgili bir televizyon programı, çizgiflim izlettirilmeli, sonrasında küçük bir köpek yavrusuyla ilgisini çekmeye çalışmalısınız. korkular, çocuğa verilecek sevgi, güven ve kendine güvenme duygusuyla giderilebilir. korkan çocuk, korkuları nedeniyle eleştirilmemeli, alay konusu yapılmamalıdır.

yanıtlandı 15.01 '2011 saat 01:30

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

Bu Seher'in yanıtıdır.

(15.01 '2011 saat 01:31) hasretnuhoglu ♦♦
Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×4
×1
×1
×1

Asked: 10.01 '2011 saat 08:09

Görüldü : 1,779 defa

En son güncelleme : 15.01 '2011 saat 01:31