blog kaydol giriş hakkında sss

çocuklar kabul görmeyen işler yaptıklarında bu cümleyle etiketlenirler.... davranışların zamanla alakasını kurmak bize neler getirir, neler götürür?

soruldu 07.01 '2011 saat 17:30

%C5%9Fibumi's gravatar image

şibumi
61238

düzenledi 07.01 '2011 saat 17:52

Bu soruyu ilk yanıtlayan siz olun!
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×1

Asked: 07.01 '2011 saat 17:30

Görüldü : 1,734 defa

En son güncelleme : 07.01 '2011 saat 17:52