blog kaydol giriş hakkında sss

Kırmızı başlıklı kız, yedi cüceler, Hansel ile Gratel daha niceleri..hepsinin konuları farklı farklı da olsa ortak bir paydada birleşiyorlar. Gereksiz acı, keder, zalim insanlar, karnı yarılanlar, kaynar kazanlarda yakılanlar, zehirli elmalar, gerçekten masal okuduğumuzdan emin miyiz ve masallar neden bu kadar acımasız?

soruldu 03.01 '2011 saat 05:20

culis's gravatar image

culis
75191627


Ben de katılıyorum, bizim çocukluğumuzun en taze anıları bu masallar, o kadar küçük yaşlarda dinlediğimiz masallar hep şiddet içerikli acaba biz bu masallardan etkilendik mi onu merak ediyorum. Ama artık çocuklarımız daha umut dolu, güzelliklerin anlatıldığı masallar okusunlar, bununla ilgili "Yeni Masallar Anlatalım Diyorum" başlıklı bir yazı yazdım.

yanıtlandı 03.01 '2011 saat 05:46

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

düzenledi 06.01 '2011 saat 04:07

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1

Asked: 03.01 '2011 saat 05:20

Görüldü : 1,403 defa

En son güncelleme : 06.01 '2011 saat 04:07

İlgili sorular