blog kaydol giriş hakkında sss

Çevremde gördüğüm annlerin çoğu çocuklarına kıyafetlerini, yemeklerini, hatta oyuncaklarını seçme imkanı tanımıyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Çocukları için en iyisini bildiklerine dair olan inançlarından mı, çocuklarının bu yetiye sahip olamadığını düşündüklerinden mi, zaman kaybetmemek için mi???

soruldu 01.01 '2011 saat 16:45

culis's gravatar image

culis
75191627

düzenledi 06.03 '2011 saat 04:26

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Doğan Cüceloğlu da kitaplarında bu durumdan çok şikayet eder. Onun açıklamasına göre, bu tür davranışlar, anne-babaların çocuklarına güvensizliğini gösteriyor. Anne-baba çocuğa şu mesajı veriyor: "Sen kendi başına karar verebilecek olgunlukta değilsin."

Doğal olarak bu, çocukların özgüvenlerinin ve kabiliyetlerinin doğal gelişimini yavaşlatır. Çünkü sürekli olarak anne-babasından bu mesajı alan çocuk, buna kendisi de inanır: "Ben yetersizim. Doğru karar veremem. Her türlü seçimimde, anne ve babama muhtacım." şeklinde kendine dair bir fikir oluşturur.

yanıtlandı 02.01 '2011 saat 04:14

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512

Annelerin izin vermemelerinin en büyük nedeni çocukları çok hafife almalarıdır. Onlar daha çocuk, karar vermezler, yapamazlar, bilmezler diyerek her şeyi anne babalar seçer. “Büyükler her şeyin en iyisini bilir” düşüncesi vardır.

Sürekli anne baba seçer ve çocuk onu yapmak zorunda kalır. Altında yatan şey ise çocuğun seçimlerine güvenmemektir. Çocuklara mutlaka seçim şansı verilmelidir. En azından yemek istediği yemeği, giymek istediği kıyafeti ya da oyuncağını onun seçmesine izin verilmelidir. Ama çocuğu zaman seçimlerine izin verilmediği gibi seçtikleri de sürekli olarak müdahale edilir. Çocuk bunu giymek istiyorum der anne hemen itiraz eder hayır bunu giyeceksin ya da bu pantolonun üzerine bu kazak olmaz diyerek çok önemli olmayan konularda bile çocuğa engel olunur. Bu da çocuklarda öz güvenini kaybetmesine neden olabilir.

Çocuğa sürekli müdahale etmek, seçimlerine itiraz etmek ya da izin vermek ileriki yaşlarda çocukta problemlere neden olabilir. “Her şeyin en iyisini büyükler bilir” düşüncesinden uzaklaşılarak çocuğunda seçim yapmasına, istediğini seçmesine fırsat verilmelidir. Çocukta kendisi için en iyi olanı seçebilir. Çocuğun istediği bir şeye izin vermemek yerine ona yol gösterici olunmalıdır. Seçimlerine alternatifler sunularak yardımcı olunabilir.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:22

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

düzenledi 06.03 '2011 saat 04:05

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×3
×3
×1

Asked: 01.01 '2011 saat 16:45

Görüldü : 3,228 defa

En son güncelleme : 02.03 '2011 saat 04:32