blog kaydol giriş hakkında sss

bilmece, tekerleme ve fıkralarla büyüyen çocuklar hayata karşı farklı bir bakış açısı geliştirmede diğerlerine göre daha başarılıdır diyebilir miyiz?

soruldu 01.01 '2011 saat 16:41

culis's gravatar image

culis
75191627

düzenledi 02.01 '2011 saat 04:07

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Çok faydası olduğuna inanıyorum. Bir kere, mizah duygusu, insanın çok boyutlu düşünmesini sağlar. Örneğin Nasrettin Hoca'nın anahtar kaybetme fıkrasını düşünelim. Nasrettin Hoca, gece vakti karanlıkta sokak lambasının altında anahtarını arıyormuş. Yanından geçen komşusu sormuş: "Hocam ne yapıyorsun?". Hoca demiş: "Anahtarımı arıyorum". Komşusu yardım etmeye başlamış. Bir süre arayıştan sonra, komşu sormuş: "Hocam, anahtarı tam olarak nerede düşürmüştün?" Hoca demiş: "Ahırda" Komşu: "Eee, o zaman niye burada arıyoruz?" Hoca demiş: "Ahır karanlık, burada ışık var."

Bu fıkrada anlatılan espri, hayatın her alanında her zaman karşımıza çıkan bir tezata işaret eder: Sorunları, çıkış kaynaklarında değil, bize kolay gelen yerde çözmeye çalışırız. Bu tür fıkralarla yetişen bir zihinin çok daha arifane ve bilgece davranacağını düşünüyorum. Meselelere farklı boyutlardan bakma terbiyesini alır; çünkü mizahın temelinde farklı bir açıdan bakmak vardır. İnsan bir anlığına, alışılagelmiş kalıbın dışına çıkıp, farklı bir açıdan bakar olaylara. Fıkralar bu tecrübenin, herkese çok doğal ve içten bir şekilde duyumsanmasını sağlar.

yanıtlandı 06.01 '2011 saat 04:38

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512

Mizah duygusu gelişmiş bir kişi olayları zihninde hızlı bir şekilde düşünüyor, analiz ediyor, diğer bilgilerle karşılaştırıyor ve sanki zihninde olayı daha önceden düşünmüş gibi hemen yorumlayabiliyor. Olaylara da genelde bütün bir perspektiften bakabiliyor. Mizahi yönü gelişmiş kişiler tüm olaylara bu pencereden baktıkları için belki de bir alışkanlık haline gelmiş, düşüncelerini bu şekilde yönlendirebiliyor ve her olayın içinde bizim düşünemediğimiz ince noktayı düşünüp, ifade edebiliyor. Bazıları bunu sözle, bazıları yazıyla, bazıları da çizimleriyle yapıyor. Şu bir gerçek ki, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi de kendiliğinden gelişiyor. Böyle bir ortamda yetişen çocuklar, eğer kendi mizaçlarına da uygunsa olaylara farklı bir açıdan bakabilmeyi öğrenebiliyorlar. Stresli bir hayatın içinde mizah insanın ruhundaki güzel duyguları da kaybetmemesine yardımcı oluyor bence, olumsuz düşünceler yerine olumlu ama bir yandan da eleştirel düşünceler kaplıyor zihni.

yanıtlandı 07.01 '2011 saat 03:32

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66

Asked: 01.01 '2011 saat 16:41

Görüldü : 2,808 defa

En son güncelleme : 02.03 '2011 saat 04:32