blog kaydol giriş hakkında sss

bir ailede üç kuşak yaşamanın faydaları neler olabilir ya da herhangi bir zararını gözlemlediğiniz oldu mu?

soruldu 01.01 '2011 saat 16:38

culis's gravatar image

culis
75191627

düzenledi 02.01 '2011 saat 04:15

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Aslında kalabalık ailede yaşamak pek çok konuda destekleyici olabilir. Büyük ailede çocuğun birden çok rolü vardır, abladır, abidir, dayıdır, haladır, teyzedir. Her bir rol ona farklı sorumluluklar yükler. Büyük ailelerde farklı türde problemler yaşanır ve çocuk farklı problemlerin nasıl çözüleceğini yaşayarak öğrenir. Bir sorunu olduğunda yanında ona destek olacak pek çok kişi bulabilir, oyun oynamak istediğinde arkadaşları evde hazırdır. Büyük bir ailede yaşamak çok güzel bence, ama tek sorun iletişim. Eğer kişiler arasında iyi bir iletişim kurulursa, herkes bir yandan ailenin sorumluluklarını üstlenip diğer yandan da özgür yaşasalar, müdahale ve baskı olmazsa çok güzel bir aile ortamı olur. Dostluklar, paylaşma, yardımlaşma gibi pek çok sosyal duygu bu ortamda çok iyi kazanılır.

yanıtlandı 03.01 '2011 saat 03:41

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×1

Asked: 01.01 '2011 saat 16:38

Görüldü : 10,513 defa

En son güncelleme : 02.03 '2011 saat 04:32