blog kaydol giriş hakkında sss
4
1

Çocuğu nasıl tanımlarsınız, ilk görüşte tanır mısınız?

soruldu 30.12 '2010 saat 19:00

culis's gravatar image

culis
75191627

düzenledi 06.09 '2011 saat 11:19

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342


İsmini hatırlayamadığım bir yazar, çocuklukla yetişkinliği şu şekilde ayırt ediyordu: "Bir kişi, yolda gördüğü bir su birikintisine basmamak için uğraşıyorsa, artık çocuk değildir."

Çocuk olmak, oyun oynamakla ve hayal kurmakla çok ilgili. Kendi çocukluğumdan hatırladığım kadarıyla, her şeyden bir hayal kurar ve o hayal dünyasının içinde sürekli bir oyun üretebilirdim.

Mesela, annemlerle misafirliğe gittiğimizde, çoğu zaman, ruhen farklı bir dünyayı dolaşırdım. Yetişkinlerin sohbetleri hiç ilgimi çekmezdi. Ne konuşurlardı hiç hatırlamıyorum; ama kendi kurduğum hayalleri hala hatırlarım. Bir keresinde, kendimi kaptırmış hayali bir flüt çalıyordum. Öyle hareketler yapıyordum ki parmaklarımla, bir süre sonra karşıma baktığımda, bazı kişilerin bana bakıp güldüğünü görmüştüm.

Şimdi kendi oğlum Özgür Emin'le oyun oynarken, oyunun hayal dünyasına istesem de giremediğimi görüyorum. Özgür Emin, arabaları dolaştırıyor, oyuncakları konuşturuyor, uçuruyor; ben de ona eşlik etmeye çalışıyorum, ama o hayal dünyasının içine giremiyorum. Taklit oluyor, benim oynayışım. Bu yüzden de, çok çabuk canım sıkılıyor. Halbuki Özgür Emin, sıkılmak bir yana, öyle büyük bir zevk alıyor ki, arabalarını, atlarını dolaştırıp uçururken.

Özet olarak, çocuklukla yetişkinliği işte bu hayal ve onunla ilişkili olarak oyun dünyası ayırıyor, zannediyorum. Merak ediyorum, acaba yetişkinlerin, çocukların hayal dünyasına girmeye, zihinsel olarak kabiliyeti mi yok; yoksa kabiliyeti var fakat isteği mi yok?

yanıtlandı 01.01 '2011 saat 14:04

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512

düzenledi 01.01 '2011 saat 14:07

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66

Asked: 30.12 '2010 saat 19:00

Görüldü : 5,038 defa

En son güncelleme : 06.09 '2011 saat 11:19