blog kaydol giriş hakkında sss

Çağımızın en önemli buluşu olan bilgisayarla çocuğumuz kaç yaşında tanışmalı?

soruldu 27.12 '2010 saat 12:10

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853


6 yaş sanırım bununiin uygundur. Çocukların tanışmalarını aile, öğretmen vb. yapmalıdır. Yani komşunun oğlunu oyun oynarken görüp bu şekilde tanışmamalıdır. Bilgisayar bir çok bilgiyi bulmamızda ve paylaşmamızda önemli bir eşyadır. Amacının dışında kullanılmamalıdır. Ayrıca çocuk bilgisayarla başbaşa bırakılmamalı, bilgisayar salon gibi herkesin bulunacağı ortamda olmalıdır.

yanıtlandı 09.03 '2011 saat 15:26

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

Çocuk bilgisayarla yeni bilgiler öğrenmek amacıyla buluşmalı, aksi takdirde bilgisayarda saatlerce oyun oynamak gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Günümüzde çocukların bilgisayarı tanımaması gibi bir şansı yok, hemen hemen her evde bir veya birden fazla bilgisayar var. Önemli olan bilgisayarı etkili bir şekilde ve öğrenme amaçlı kullanması, bunu sağlayabilmek için biz de anne babalar olarak onlara örnek olmalıyız. Kendimiz gece yarılarına kadar oyun oynayıp, çocuğumuza oyun oynamayı yasaklarsak çocuk için etkili bir yasaklama olmaz, fırsat bulduğu ilk anda o da oyun oynar bilgisayarda. Bilgisayarda çocuğunuzun hoşuna gidecek faaliyetlerde bulunmasına yardımcı olabilirsiniz. Video hazırlamak, animasyon yapmak basit düzeyde, yılbaşı kartı hazırlamak gibi...Belki dikkat geliştirici ve düşünmesini sağlayan strateji oyunları oynayabilir ama çok uzun zaman geçirmemeli bilgisayar başında.

yanıtlandı 10.03 '2011 saat 09:34

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66
×2

Asked: 27.12 '2010 saat 12:10

Görüldü : 4,017 defa

En son güncelleme : 10.03 '2011 saat 09:34