blog kaydol giriş hakkında sss

Pek çok anne-baba şu soruyla karşılaşır: Çocuğuma kitap okumaya ne zaman başlamalıyım?

soruldu 20.12 '2010 saat 14:05

H%C3%BClya's gravatar image

Hülya
1717914


Aslında kitap okumaya anne karnında başlanması gerekir, doğduktan sonra da düzenli olarak okunursa bebekte alışkanlık haline gelir ve sonraki dönemlerde de kitap okunmasını ister.

yanıtlandı 22.12 '2010 saat 15:01

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×4
×3
×1

Asked: 20.12 '2010 saat 14:05

Görüldü : 1,962 defa

En son güncelleme : 22.12 '2010 saat 15:01