blog kaydol giriş hakkında sss

yoksa bunu bir görev haline getirdiğimiz için mi anne oluyoruz ?

soruldu 20.12 '2010 saat 13:50

nur's gravatar image

nur
1967816

düzenledi 06.03 '2011 saat 04:25

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


Bu çok önemli bir soru. Eğer bir kadın anne olmayı istemiyorsa veya anne olmayı farklı amaçlar için istiyorsa üzerinde tekrar tekrar düşünmesi gerekir. Çocuk sahibi olmak çok büyük bir sorumluluk, gerçekten bu sorumluluğu üsteneceğine inanan kadınlar anne olmalı. Sadece sorumluluk da yeterli değil elbette. Sevgi, hoşgörü, şefkat bir annenin sahip olması gereken en temel özellikler. Anne sadece çocuğunun beslenmesiyle, sağlığıyla, onun hangi okulları kazanıp kazanmadığıyla ilgilenmez, bir birey olarak onun toplumda nasıl mutlu bir şekilde yaşayacağıyla ilgilenir. Anne olmaya karar verirken lütfen etraflıca düşünün.

yanıtlandı 22.12 '2010 saat 15:10

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

bunu kamuoyuna duyurmak istemiyorum :))))

(20.12 '2010 saat 13:54) beyhan

kamuoyu merakla bekliyo !

(20.12 '2010 saat 13:57) nur

Anne olmak bir bebeğe sahip olmak ve onun sorumluluğunu almak gerçekten çok önemli ve üzerinde gerçekten çok düşünülmesi gereken bir karar. Verilen cevaplarda da söylendiği gibi bir bebeğin sorumluluğunu almak, anne olmak sadece onu yedirmek, içirmek ya da üzerini değiştirmek değildir.

Kişiler gerçekten aile olmaya anne baba olmaya hazır hissettikleri zaman düşünmeliler.Anne ya da baba olmaya fiziken, ruhen ve ekonomik bazı özelliklere sahip olunmalı. Gerçekten bir çocuk istendiği için yapılmalı. Eşlerden sadece birinin değil her iki tarafında kendisini buna hazır hissetmesi ve istemesi gerekir.

Asla çocuk bir araç olarak düşünülmemeli. Evliliği kurtarmak için ya da ailelerein istediğini yapmak için çocuk yapılmamalı... Sadece anne olmaya değil anne baba olmaya hazır olmak gerekiyor.

yanıtlandı 27.12 '2010 saat 09:23

ezine's gravatar image

ezine ♦♦
1.1k162342

düzenledi 06.03 '2011 saat 04:03

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512

Aslında toplumun çoğu anne olmak için anne oluyor. Evlendim çocuğumda olmalı zihniyetiyle. Bir bebek olsun, sevilsin, ailemiz birbirine daha iyi bağlansın düşünceleri dolaşıyor aslında.Hasret hocamın da dediği gibi annelik sadece onu yedirip içirip giyidirmek değil. Fakat ne yaparsak yapalım toplumumuzdaki kadınlar kaba tabirle kocam çocuk istedi demeye devam ediceklerdir.

yanıtlandı 26.12 '2010 saat 16:45

almina's gravatar image

almina
410121735

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×3

Asked: 20.12 '2010 saat 13:50

Görüldü : 1,897 defa

En son güncelleme : 06.12 '2010 saat 04:32