blog kaydol giriş hakkında sss

Öncelikli olarak karşısındakini dinlemeli,iletişim kurmalı,yeniliklere açık olmalı,yaratıcı fikirlere saygılı olmalı aynı zamanda kendiside yaratıcı olmalı,kendini sürekli olarak yenilemeli.

soruldu 20.12 '2010 saat 13:50

deniz's gravatar image

deniz
31113


İnsani değerlere önem vermeli, affedici olmalı, cinsiyet ayrımı yapmamalı, tüm öğrencilerine eşit mesafede yaklaşmalı

yanıtlandı 04.01 '2011 saat 14:24

sevda%20kalkan's gravatar image

sevda kalkan
106349

Bir öğretmenin bence en önemli özelliği sevgi ve şefkat duygularına sahip olması. Herşeyden önce işini ve öğrencilerini sevmesi, değer vermesidir. İşini severek yapıyorsa diğer bütün özellikler de beraberinde gelir.

yanıtlandı 07.01 '2011 saat 03:20

hasretnuhoglu's gravatar image

hasretnuhoglu ♦♦
1.6k202853

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1
×1

Asked: 20.12 '2010 saat 13:50

Görüldü : 1,833 defa

En son güncelleme : 07.01 '2011 saat 03:20

İlgili sorular