blog kaydol giriş hakkında sss

işitme engelliler ile iletişim nasıl öğrenilebilir?

soruldu 20.12 '2010 saat 13:42

beyhan's gravatar image

beyhan
1967813


işitme engellilerin kendi kullandıkları bir dilleri var, bunun adı da ; işaret dili. işaret diliyle anlaşılabilir, iletişim kurulabilir.

yanıtlandı 20.12 '2010 saat 13:46

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

işitme engellilerin kendi kullandıkları bir dilleri var, bunun adı da ; işaret dili. işaret diliyle anlaşılabilir, iletişim kurulabilir.

yanıtlandı 20.12 '2010 saat 13:46

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

bende tam bunun nasıl öğrenildiği ile ilgili bilgi almak istiyordum semacııım :)

yanıtlandı 20.12 '2010 saat 13:47

beyhan's gravatar image

beyhan
1967813

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×3
×1

Asked: 20.12 '2010 saat 13:42

Görüldü : 2,421 defa

En son güncelleme : 20.12 '2010 saat 13:47